სამომხმარებლო ლარი

სამომხმარებლო  ლარი

 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ჯორჯიან კაპიტალი“  გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება უზრუნველყოფის გარეშე


სესხის ზოგადი პირობები:

 
 • სესხის თანხა: 5000 ლარამდე.
 • წლიური  საპროცენტო განაკვეთი -  48%.
 • წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ - 65%-დან.
 • სესხის ვადა: 24 თვემდე.
 • სესხის ვალუტა: ლარი.
 • უზრუნველყოფა: არ მოითხოვება.
 • თავდებობა: 1 თავდები.
 

სესხის დაფარვის გრაფიკი:

 
 • ძირითადი თანხისა და პროცენტის დაფარვა.


სესხის დამტკიცების პროცედურა:

 
 • სამომხმარებლო სესხის განაცხადის ფორმის შევსება (განაცხადის შევსება შესაძლებელია,როგორც ვებ გვერდზე მითითებულ ბმულზე, ასევე ჩვენს ფილიალებში).
 • გასაუბრება და საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა.
 • საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიღება.


სესხის გაცემა:

 
 • სესხის დამტკიცების საკომისიო: 3%.
 • სესხის გაცემის საკომისიო: 0%.


დოკუმენტაცია:

 
 • მსესხებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.
 • თავდების პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.
 • ცნობა ხელფასის შესახებ და ბოლო 6 თვის სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან, როგორც მსესხებლის ასევე თავდები პირის.
 • საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიხედვით შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია.


 შეავსე განაცხადი

სხვა სერვისები