უნივერსალი „ლარი“

 

უნივერსალი „ლარი“

 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "ჯორჯიან კაპიტალი" გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება უძრავი ქონების გარანტიით

 

სესხის ზოგადი პირობები:

 
 • სესხის თანხა: 50,000 ლარამდე.
 • სესხის ვალუტა: ლარი.
 • სესხის ვადა: 60 თვემდე.
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი 30%-46% მდე.
 • წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 36%-დან
 • სესხის უზრუნველყოფა: უძრავი ქონება (საცხოვრებელი ბინა, სახლი, კომერციული, სავაჭრო ფართი, აგარაკი)


სესხის დაფარვის გრაფიკი:

 
 • ძირითადი თანხისა და პროცენტის დაფარვა.
 • საშეღავათო პერიოდი 6 თვე.


სესხის დამტკიცების პროცედურა:

 
 • იპოთეკური სესხის განაცხადის ფორმის შევსება (განაცხადის შევსება შესაძლებელია ,როგორც ვებ გვერდზე მითითებულ ბმულზე, ასევე ჩვენს ფილიალებში)
 • გასაუბრება და საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა
 • საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიღება
 

სესხის გაცემა:

 
 • სესხის დამტკიცების საკომისიო: 2%
 • სესხის გაცემის საკომისიო: 0%


დოკუმენტაცია:

 
 • უძრავი ქონების განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
 • მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (თანამესაკუთრის არსებობის შემთხვევაში მისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობაც)
 • საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიხედვით შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

შეავსე განაცხადი

სხვა სერვისები